Seminář k MAP pro MAS

Dne 29. 2. jsme se účastnili semináře k místním akčním plánům pro zaměstnance MAS, který pořádala KS MAS Jihomoravský kraj v Brně v prostorách SZIF. Přednášejícími byli: Ing. Jiří Hrubý; RNDr. Břetislav Svozil; Ph.D. a Mgr. Monika Tannenbergová, DiS., Ph.D.