seminář k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny

Seminář s názvem Bezbariérová města a obce se koná ve čtvrtek 19. března 2020 od 10.00 do 14.00 hodin v hlavní budově Úřadu vlády ČR. Seminář je bezplatný, kapacita je však omezená. Registrace je možná pouze do 6. března!

Termín konání: čtvrtek 19. března 2020 od 10:00 do 14:00 hodin

Místo konání: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Cílem semináře je představit Národní rozvojový program mobility pro všechny, který vyhlašuje Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

Jeho účelem je podpořit realizaci a financování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích a zajistit tak svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva, zejména pak pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, mezi které patří nejen osoby se zdravotním postižením, ale i osoby pokročilého věku, těhotné ženy nebo rodiče s kočárkem.

Termín k předkládání záměrů bezbariérových tras je vyhlašován dvakrát ročně (jarní a podzimní výzva) a zveřejňován na webových stránkách Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. Bližší informace o Programu mobility naleznete na adrese: vvozp.vlada.cz.

Seminář je bezplatný

V případě zájmu prosím o závazné potvrzení Vaší účasti na e-mail: espinoza.blanka@vlada.cz, popř. na tel. 224 002 718, z důvodu omezené kapacity sálu nejpozději do 6. března 2020.