Seminář k podávání žádostí o dotaci JMK v roce 2016 - kultura a památková péče

informujeme, že JMK pořádá seminář k dotačním programům Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016, Muzejní noci a noci kostelů v JMK v roce 2016 a Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2016.
Více informací k semináři a registraci na něj naleznete zde:  http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=289398&TypeID=513