Seminář komunikační dovednosti

V rámci Aktivizace zaměstnanců MAS školením pro zvýšení absorpční schopnosti potenciálních žadatelů EU dotací v území MAS Jmk a podporou zaměstnanců MAS jsme absolvovali školení NS MAS JMK na téma komunikační dovednosti v Boskovicích. Součástí semináře bylo trochu teorie, nácvik efektivní komunikace ve skupině prostřednictvím různých herních cvičení a komunikační hra. Seminář posloužil také jako skvělý prostředek k poznání se mezi jednotlivými zaměstnanci MAS JMK.