Seminář o připravovaných Výzvách IROP z MMR bude i v Hodoníně

Centrum pro regionální rozvoj připravilo na jaro letošního roku sérii akcí s názvem IROP TOUR, na kterých představí aktuální informace k IROP 2021-2027. Účastníci setkání získají nejaktuálnější informace k novému programovému období přímo od zdroje. Centrum jako jediný zprostředkující subjekt pro IROP 2021-2027 má své pobočky ve všech krajích a je hlavním kontaktním místem pro získání ucelených a aktuálních informací k IROP 2021-2027.

Termíny seminářů budou vypsány na následující stránce: https://www.crr.cz/irop-tour-centrum-predstavuje-irop-2021-2027/