seminář Pracovněprávní a daňová problematika v souvislosti se zdravotní prevencí a ochranou zaměstnanců na pracovišti

On-line seminář 4. listopadu 2021 pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky a Svazem průmyslu a dopravy České republiky v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020–2022 s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“.

Cílem odborného semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se pracovněprávní a daňové problematiky v souvislosti se zdravotní prevencí a ochranou zaměstnanců na pracovišti. Seminář je určen posluchačům z řad malých a středních firem a zaměstnavatelské sféry obecně.

Kromě aktuálních informací o kampani EU-OSHA pro období 2020 – 2022: „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ seminář zahrnuje přednášky na tato témata:

  • Práva a povinnosti z pohledu pracovního práva v souvislosti se zdravotní prevencí a bezpečností práce
  • Ochrana zaměstnanců a zdravotní prevence na pracovišti (vakcinace, pohybové aktivity)
  • Daně a zaúčtování preventivních zdravotních opatření na pracovišti

V případě zájmu o účast na tomto on-line semináři se prosím registrujte co nejdříve zde: https://forms.gle/nEJnyhGSHGdB67rU7.

Podrobné informace týkající se připojení k tomuto on-line semináři vám budou doručeny na e-mail, který uvedete při registraci přibližně hodinu před zahájením. K účasti na on-line semináři postačí připojení k internetu a internetový prohlížeč.