Semináře věnované zeleni

Ekologický institut Veronica pořádá dvojici seminářů věnovaných zeleni a to nejen výsadbě a péči, ale i zdrojům financí a posouzení bezpečnosti stromů. Semináře se konají ve čtvrtek 17. 3. 2016 v Hodoníně, učebna Okresní hospodářské komory, Kasárenská 4. První dopolední seminář účastníky seznámí se správnými postupy při výsadbě zeleně a možnostmi, kde všude může obec na péči o dřeviny získat finance. Druhý odpolední seminář naváže posouzením zdravotního stavu a provozní bezpečnosti vzrostlých stromů, z tohoto zhodnocení pak může vycházet rozhodnutí o nutném ošetření nebo kácení.
Semináře jsou určeny především starostům, pracovníkům státní správy a samosprávy, zástupcům nevládních organizací a aktivním občanům.

Oba semináře jsou zdarma včetně drobného občerstvení. Bližší informace najdete v pozvánce pod následujícím odkazem: