Senát schválil zrušení povinnosti zajistit místa pro dvouleté děti v mateřských školách

Ve čtvrtek schválil Senát poslanecký návrh novely školského zákona, který mimo jiné ruší povinnost zajistit místa pro dvouleté děti od 1. září 2020 v mateřských školách.

Svaz děkuje všem poslankyním a poslancům, senátorkám a senátorům za podporu tohoto poslaneckého návrhu, protože před zavedením povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol nebyl obcím a městům garantován dostatek finančních prostředků na investiční a provozní výdaje. Dále nebyly vyřešeny požadavky na vzdělávání dětí do 2 let a nedostatečné naplnění personálních kapacit v mateřských školách.

Svaz nadále podporuje, aby obce a města dle svých možností a potřeb rozšiřovaly kapacity mateřských škol alespoň pro děti, které v polovině daného školního roku dosáhnou 3 let věku, a to z důvodu, že je třeba podporovat rodiče, kteří se chtějí znovu aktivně zapojit do pracovního života.

Zdroj: Mgr. Michaela Papírníková Jurečková, SMO ČR