Šetření - Analýza reformy účetnictví státu z pohledu měst a obcí

V rámci navázené spolupráce s MU jsme byli požádáni o sdílení následujícího šetření zaměřeného na analýzy dopadů a vnímání reformy účetnictví státu z pohledu měst a obcí mezi zastupitele obcí.

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám oslovit Vás touto cestou v rámci realizace výzkumu věnovanému analýze dopadů a vnímání působení reformy účetnictví státu z pohledu měst a obcí, která proběhla v roce 2010, a od té doby se municipalitám rozšířily či pozměnily povinnosti v oblasti účetnictví a výkaznictví. Předmětem tohoto výzkumu, který je součástí většího a komplexnějšího výzkumu reformy, je analýza dopadu a vnímání na cílovou skupinu – starostové, starostky a ostatní členové a členky zastupitelstva. Smyslem tohoto výzkumu je zjistit, jak jsou nové podmínky a zreformovaný systém v oblasti účetnictví a výkaznictví vnímány zástupci měst a obcí.

Dotazník naleznete a můžete vyplnit v elektronické podobě zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel-fK8tkl6iDCed_RX41kv7SxmUZDLnz8uGItXbnaoS0RgeQ/viewform

Budeme také rádi, pokud jej budete distribuovat i mezi ostatní členy zastupitelstva, kteří se všichni setkávají s uvedenými dopady a účetními výstupy a výkazy, které hrají důležitou roli při jejich rozhodování a řízení dané municipality.

Výsledky šetření budou později zveřejněny a postoupeny také spolupracujícím asociacím (SMO ČR a SMS ČR). Na přípravě výzkumu se podílelo také Ministerstvo financí ČR, které má tuto problematiku v gesci a které spolupracovalo na přípravě dotazníku. Výsledky tohoto anonymizovaného šetření budou předány MF ČR jako podklad pro případné legislativní úpravy a metodické vedení. MF ČR vyjádřilo připravenost s anonymizovanými výsledky výzkumu pracovat při zefektivňování výkaznictví a snižování administrativní zátěže.