SFRB (Státní fond rozvoje bydlení) se mění na SFPI (Státní fond podpory investic)

Na základě zákona č. 113/2020 Sb. změnil Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) na Státní fond podpory investic (SFPI). Změna názvu souvisí s rozšířením působnosti Fondu. V současné době fond poskytuje následující podporu:

Program Regenerace sídlišť

 • podpora je poskytovaná ve formě dotace s možností kombinace se zvýhodněným úvěrem na 50 % nákladů (max. 6 mil. Kč) resp. 90 % při kombinaci s úvěrem na revitalizaci veřejných prostranství sídlišť tvořených bytovými domy s nejméně 100 byty.
 • Výzva k předkládání žádostí o dotaci je vypisována pravidelně jednou ročně, zpravidla ve 4. čtvrtletí s příjmem žádostí do konce roku.
 • Nejbližší příjem žádostí tedy začne v říjnu tohoto roku.

Program Výstavba pro obce

 • program určený na podporu vzniku sociálních a dostupných bytů, a to jak formou výstavby novostaveb bytových domů, tak rekonstrukce stávajících objektů na byty nebo koupě existujících bytů. Na sociální byty je poskytována dotace ve výši průměrných nákladů výstavby jednoho metru čtverečního budoucích bytů podle statistiky ČSÚ. Dostupné byty lze podpořit zvýhodněným úvěrem s aktuální úrokovou sazbou 1,27 % p. a. Výše úvěru může dosáhnout a 100 % způsobilých nákladů pořízení dostupných bytů.
 • Příjem žádostí je kontinuální, resp. jeho ukončení musí fond oznámit alespoň 30 dnů předem na svých webových stránkách.

Program Nájemní byty

 • tento program je úvěrový s aktuální úrokovou sazbou 1,77 % p. a. s maximální dobou splatnosti 30 let. Úvěr je poskytován na výstavbu nájemní bytů určených pro vymezené skupiny znevýhodněných obyvatel, a to osob mladších 30 let, osob starších 65 let, osob zdravotně postižených a osob sociálně slabých. Výstavbou se kormě novostavby bytových domů myslí také rekonstrukce nebytových prostor na byty, nástavba nebo přístavba stavebních objektů vyjma rodinných domů a rekonstrukce vybydlených bytových domů na byty.
 • Příjem žádostí je průběžný a lze tedy podávat žádosti.

Program Panel 2013+

 • úvěrový program určený pro vlastníky bytových domů, včetně obcí, na jejich revitalizaci s důrazem na komplexnost oprav. Z úvěru se sazbou aktuálně 1,77 % lze financovat např. opravu obálky domu, výměnu stoupaček, opravy bytových jader, rekonstrukci nebo pořízení výtahu, atd.
 • Žádosti lze podávat kontinuálně.

Program Zateplování

 • nejnovější program, který je financován z prostředků ESFI, je finančním nástrojem IROP. Jedná se o bezúročné úvěry na energetickou modernizaci bytových domů, přičemž musí být dosaženo alespoň 20% úspory spotřeby energie za rok oproti stavu před rekonstrukcí.
 • Je to jediný program, který není zacílen na celé území ČR, protože nelze podpořit projekty na území hlavního města Prahy. Úvěr ze splatností nejvýše 20 let lze použít na modernizaci obálky domu, výměnu zdrojů vytápění a teplé vody za ekologické atp.
 • Výzva k překládání žádostí je kontinuální do půli roku 2023, resp. do vyčerpání zdrojů programu, které jsou minimálně ve výši 600 mil. Kč, ale mohou být navýšeny na 2 mld. Kč.

Všechny informace k o fondu jsou dostupné na stránce: https://sfpi.cz/