Slovácký rok je za námi.

Velmi nás však potěšily a byly pro nás nejhezčí odměnou první ohlasy k našemu zapojení do programu Slováckého roku z nichž jsme vybrali jeden příspěvek:

Aničko, Tomáši a vy všichni z kanceláře Kyjovska,
ještě jednou a srdečně Vám děkuji za spolupráci na včerejším Krojovaném průvodu. Váš přednes a i Váš servis celého Vašeho prostředí byl vynikající. S obdivem jsem sledoval Vaši prezentaci obcí a měst Kyjovska , úžasné zareagování a okamžitou pohotovost a inprovizaci stávající situace. Rovněž práce, kterou jste vytvořili na přípravě a možná ta byla psychicky nejtěžší, ukázala skutečnou profesionalitu Vašeho pracoviště , zvláště po přečtení některých textů , které se Vám dostali po několika týdenních marných pokusích o získání do rukou a z nichž jste vytvořili to , čemu lidé rozumí , zapamatovatelné.
Ještě jednou srdečně děkuji.
S úctou , obdivem a pokorou Váš Tibor Skalka