Soutěž Úřad na cestě k rovnosti 2020

Ministerstvo vnitra České republiky a Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlásilo 20. června 2020 soutěž „Úřad na cestě k rovnosti“. Tématem letošního ročníku soutěže je „Bezpečnost veřejného prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů“. Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní a městské úrovni. Přihlášky je možné podávat do 31. 7. 2020 prostřednictvím speciálních dotazníků, které naleznete na stránce: https://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-na-ceste-k-rovnosti.aspx. Hodnotící komise v průběhu srpna vyhodnotí dotazníky přihlášených na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, typu) a udělí ocenění Úřad roku 2020 prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne dne 12. listopadu 2020 na konferenci Úřad na cestě k rovnosti, která se uskuteční v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě.