Spolupráce obcí a měst

Dostali se nám do rukou dvě publikace o spolupráci obcí a měst. Kniha Spolupráce obcí a měst  - České a evropské přístupy ke slučování obcí a meziobecní spolupráci ukazuje příkady spolupráce a konkrétní případové studie z jiných zemí a věnuje se právním možnostem spolupráce v ČR. Metodika „Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni“ je zaměřena spíše na metody jak iniciovat vznik partnerství, jak vytvářet prosaditelné rozvojové strategie, jak vybírat úkoly a cíle, které by se měly uskutečňovat, až po samotné monitorování.  Obě tyto publikace stojí za přečtení a můžete si je stáhnout pod následujícími odkazy: