Srovnání vzdělávacích systémů 2015

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila 24. listopadu 2015 v 11:00 publikaci Education at a Glance 2015 (EAG), která prostřednictvím vybraných indikátorů porovnává každoročně vzdělávací systémy členských a partnerských zemí OECD. Česká republika je v rámci této ročenky hodnocena nejlépe především v oblasti nejvyššího dosaženého vzdělání. Naopak jednu z nejhorších hodnot vykazujeme v oblasti finančního ohodnocení učitelů. Pedagogové patří k nejhůře placeným státním zaměstnancům, což je v rozporu s vládní politikou vzdělanostní společnosti. Zdroj: MŠMT

Publikace je dostupná pod následujícím odkazem: