Stanovisko GFŘ k odpočtů DPH v souvislosti s výstavbou infrastruktury pro výstavbu rodinných domů

Svaz měst a obcí ČR se na začátku roku 2017 obrátil na Generální finanční ředitelství s žádostí o stanovisko týkajícího se možných odpočtů DPH v souvislosti s výstavbou infrastruktury v rámci přípravy parcel určených pro výstavbu rodinných domů, které obce (plátci DPH) od 1. 1. 2016 prodávají jako stavební pozemky v sazbě DPH 21 %. Dotaz směřoval zejména na problematiku případných odpočtů DPH v souvislosti s vybudováním místních komunikací a veřejných osvětlení – tedy staveb, které zůstávají v majetku obcí a následně neslouží k ekonomické činnosti. Podle názoru Generálního finančního ředitelství v případě výstavby těchto objektů není odpočet DPH možný. Kompletní text dotazu SMO a odpovědi GFŘ najdete na stránce SMO.