Svatomartinská slavnost ve Vracově

Stejně, jako na mnoha místech v naší republice, tak i u nás ve Vracově se podle tradice žehnala a chutnala mladá svatomartinská vína! U nás letos tato příjemná akce tentokrát připadla na sobotu 12. listopadu.  

Nechyběl tradiční krojový průvod v čele s Martinem na bílém koni! A ještě, než došlo na slavnostní požehnání letošním svatomartinským vínům, s krátkým zimním pásmem vystoupily před kulturním domem děti z Lipinky. Pak už nic nebránilo tomu, aby mohlo propuknout pravé martinské veselí!

Podávalo se bohaté menu v podobě svatomartinské husy, vracovských belešů nebo martinských zahýbáků! A kdo si chtěl vyzkoušet, jak je na tom s dechem, mohl se zúčastnit soutěže o mistra koštýře v natahování vína.

Ani letos pak nechybělo ocenění pro někoho za přínos našemu městu! Tentokrát Sbor pro občanské záležitosti spolu s Radou města vybrali paní Jiřinu Milerovou, která tak byla oceněna za dlouholetou práci v kultuře.

Nešlo přitom jen o ocenění její práce z dob, kdy byla aktivní členkou divadelního spolku, ale i za práci v oblasti kultury, kterou našemu městu obětuje také dnes. Rádi bychom touto cestou paní Jiřině Milerové popřáli, ať ji práce pro město dělá radost ještě mnoho dalších let!