Švédsko-české fórum cirkulární ekonomiky

17. května 2022 se uskuteční mezinárodní akce spojená s novinkami a technologiemi, které umožní využít stávající zdroje a omezit plýtvání a tvorbu odpadů.

Velvyslanectví Švédska v ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Business Sweden pořádají 17. května 2022 od 11:30 do 16:00 v prostorách švédského velvyslanectví v Praze Švédsko-české fórum cirkulární ekonomiky. Myšlenkou fóra je sdílení zkušeností s cirkulární ekonomikou mezi ČR a Švédskem.

Akce se mimo jiné zúčastní ministryně životního prostředí obou zemí a dále zástupci samospráv i firem, které mohou nabídnout své služby či technologie v oblasti cirkulární ekonomiky. Zajímavé budou rovněž zkušenosti švédské obce se směřováním k „plně cirkulární obci“.

Mezi témata fóra budou patřit:

  • Udržitelné energetické využití odpadu – efektivní spalování, alternativní technologie
  • Podpora materiálového využití – vytvoření ekonomicky přitažlivého modelu poptávky po vytříděných surovinách
  • Chytrý sběr odpadu a automatizované třídění
  • Prevence skládkování – odpad jako zdroj příjmů
  • Zelený vodík, biopaliva 2. generace, alternativní paliva, eFuels
  • Potenciál mechanicko-biologické úpravy odpadu

Jazyky fóra budou čeština a angličtina se zajištěním simultánního překladu. Program ke stažení.

Zde najdete odkaz pro registraci. V případě dotazů se můžete obracet na paní Hanu Burešovou, e-mail: hana.buresova@business-sweden.se