Svobodná slovácká škola

Svobodná slovácká škola otevírá v září 2016 brány prvním objevitelům. V současné době je zahájen "pre-zápis" do konce února 2016 za účelem sdělení jmen a věku dětí, které by k nim rády v září nastoupily. Školné bude 2.500 az 3.000,- Kč na měsíc. Ve třídě bude15, maximálně 20 děti. Třídy budou v prvním roce dvě: prvňáci+druháci; třeťáci + čtvrťáci a případně páťáci. Zvonění a známky nebudou. Škola bude akreditovaná a bude žádat o státní dotaci na provoz. Podrobnější info pošlou zájemcům obratem. S dotazy se obracejte na email: slovackaskola@gmail.com.