Topí u Vás občané nevhodnými palivy a znečišťují ovzduší obce?

Zde se jedná o postup podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se jedná o fyzickou osobu, tak se může dopustit přestupku dle § 23 tohoto zákona. Tyto přestupky pak projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Je třeba situaci zdokumentovat a dát podnět příslušnému odboru životního prostředí ORP. Větší závody pak řeší ČIŹP. Tyto situace se však velice těžko prokazují. Nicméně obec může jen upozornit občany a opět v rámci svých možností medializovat, že bude tyto podněty dávat. Další cesta je, že pokud to vadí sousedům, tak ti se mohou domáhat nápravy i občanskoprávní cestou.