Udržování a obnova kulturního dědictví venkova - obce úspěšně žádaly

Do dotačního programu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova MZe si úspěšně požádalo celkem 10 obcí z našeho území. Obce žádaly převážně na Údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.