Upozornění na plánovanou odstávku Věstníku veřejných zakázek a Národního elektronického nástroje v říjnu 2016

Vážení zadavatelé, dne 1. října 2016 vstoupí v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který nahrazuje současný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V souvislosti s touto významnou změnou legislativy je nezbytné, aby byly upraveny elektronické systémy, které jsou ve správě Ministerstva pro místní rozvoj a jsou určeny k realizaci/procesování zadávacích řízení tak, aby odpovídaly požadavkům nové národní i evropské legislativy, a to Věstník veřejných zakázek (Věstník) a Národní elektronický nástroj (NEN).

Jedná se o nejvýznamnější a technicky nejnáročnější úpravu elektronických systémů, která v oblasti zadávání veřejných zakázek v České republice, kdy proběhla. Z toho důvodu si nasazení nové verze obou systémů vyžádá výrazně delší časové období, po které nebudou systémy dostupné než u běžných aktualizací.

Při stanovení nejvhodnější doby, po kterou bude omezena dostupnost systémů, jsme vycházeli z dlouhodobé analýzy chování zadavatelů před ukončením účinnosti stávající právní úpravy. Většina zadavatelů využívá možnosti zahájit řízení dle „známého“ zákona, až do posledního možného okamžiku, a proto jsme se rozhodli, že umožníme zadavatelům využívat plnou funkcionalitu Věstníku i NENu až do 30. září 2016 včetně.

Nové verze systémů budou proto nasazovány dle níže uvedeného harmonogramu od 1. do 6. října 2016 s tím, že od 7. října 2016 bude plně obnoven provoz obou systémů.

Věstník veřejných zakázek

 • Formulář v listinné podobě bude možné odeslat do stávající verze Věstníku nejpozději v pátek 16. 9. 2016. Formuláře odeslané po tomto datu již nebudou přijímány k uveřejnění.
 • Formulář v elektronické podobě bude možné odeslat do stávající verze Věstníku nejpozději v pátek 30. 9. 2016. Po tomto datu bude technicky znemožněno elektronické odesílání formulářů, včetně datové schránky.
 • Poslední den uveřejnění formulářů ve stávající verzi Věstníku bude pondělí 3. 10. 2016.
 • V pondělí 3. 10. 2016 již bude v odpoledních hodinách stávající verze Věstníku nedostupná.
 • V úterý 4. 10. až čtvrtek 6. 10. 2016 včetně bude probíhat na adrese www.vestnikverejnychzakazek.cz     nasazování nové aplikace Věstníku.
 • Od 7. 10. 2016 bude plně obnoven provoz Věstníku.

Národní elektronický nástroj

 • Plná funkčnost NEN v režimu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách bude k dispozici do:30. 9. 2016 včetně
 • Od 1. 10. 2016 do 7. 10. 2016 6:00 včetně nebude možno zakládat/zahajovat nová zadávací řízení v NEN,
 • Od 1. 10. 2016 do 3. 10. 2016 18:00 a poté od 7. 10. 2016 6:00 dále, budou přístupná zahájená zadávací řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pro jejich úpravu a dokončení,
 • Od 7. 10. 2016 6:00 budou rozpracované, ale nezahájené zadávací postupy (tj. zadávací postupy ve fázi „plánování“ či „specifikace“) dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách převedeny do verze dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
 • Od 7. 10. 2016 6:00 bude možno zakládat/zahajovat veřejné zakázky v režimu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zároveň dokončit veřejné zakázky v režimu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
 • po celou dobu bude zachována dostupnost profilu zadavatele NEN.

Ministerstvo pro místní rozvoj proto doporučuje všem zadavatelům, aby při přípravě zadávacích řízení, resp. při přípravě zahájení a průběhu, zohlednili výše uvedené termíny nedostupnosti Věstníku a NENu a předešli tím případným komplikacím. 

Zdroj: MMR