Uzavření škol od 14. října

Vláda přijala s účinností od středy 14. října další opatření razantně omezující provoz škol a dalších školských zařízení. Uzavřeny budou školy ve všech stupních vzdělávání vyjma mateřských škol.

Nově tedy dochází především k uzavření obou stupňů základních škol. Ty by měly přejít do režimu distanční výuky vyjma dnů 26. a 27. října, ve kterých již dříve Ministerstvo školství vyhlásilo volno. Mateřské školy jsou nadále v provozu, nerozhodne-li v konkrétním případě obec jakožto zřizovatel jinak.

Výjimkou jsou děti zaměstnanců v bezpečnostních sborů, obecní policie, zdravotníků a poskytovatelů zdravotních služeb a zaměstnanců v sociálních službách. Pro tyto děti ve věku od 3 do 10 let jsou obce povinny péči ve speciálně určené škole. Výuka zde smí probíhat ve skupinách maximálně 30 dětí.

Ruší se nově také provoz školních družin. Zakazuje se i doposud umožněná individuální výuka v ZUŠ a jazykových školách.

Všechna výše uvedená omezení mají platit nejdříve do 1. listopadu (včetně).

Všechna aktuální omezení, metodiky a pokyny školám najdete na stránkách MŠMT.