Váš kraj Váš rozpočet

Vážení spoluobčané,
již počtvrté máte příležitost účastnit se projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“, jehož cílem je rozšíření možnosti zapojení občanů do přípravy návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje.
Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“ poskytuje šanci každému z Vás vyjádřit Vaše priority, kterým by se měl Jihomoravský kraj v roce 2016 věnovat, a zohlednit je i v rámci návrhu rozpočtu.
V rámci projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“ naleznete v dotazníku padesát aktivit realizovaných z rozpočtu kraje. Svým hlasováním a připomínkami se budete moci aktivně zapojit do přípravy návrhu rozpočtu již ve fázi jeho přípravy. Chci Vás ubezpečit, že vedení kraje na Vašem názoru skutečně záleží, neboť usnadní lépe se orientovat v tom, jakým prioritám přikládáte váhu a co od kraje očekáváte.
Vážení spoluobčané, Jihomoravský kraj je Váš kraj a pevně věřím, že i návrh jeho rozpočtu na rok 2016 bude prostřednictvím tohoto projektu Vaším rozpočtem.
Váš hejtman
JUDr. Michal Hašek
Dotazník naleznete zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx