Veřejný prostor pro všechny: jak utvářet města s lidmi pro lidi?

30.10. 2018 / Brno – Brněnská káznice, Bratislavská 68 / 10:00 – 16.30

V rámci cyklu seminářů „Vzdělávání pro udržitelná města“ vás organizace NESEHNUTÍ zve, na v pořadí pátý vzdělávací workshop věnovaný veřejnému prostoru a participaci. Na workshopu se dozvíte více o:

  • základních principech dobré praxe participace veřejnosti,
  • některých metodách participace a jejich využití,
  • konkrétních příkladech dobré praxe ve vytváření inkluzivního veřejného prostoru,
  • komunitním projektu Barvy brněnského Bronxu.

Přihlašujte se prosím přes e-mail (radoslava.krylova@nesehnuti.cz) nebo přes formulář https://goo.gl/forms/2ANWocZXsXMrzKf33.

Počet míst je limitován. Podrobné informace k programu vám budou zaslány týden před konáním semináře.

Cílová skupina semináře: Pracovníci a pracovnice státní správy, zastupitelé a zastupitelky obecních a městských zastupitelstev, představitelé a představitelky soukromého sektoru, studující a lidé aktivní v dané oblasti.

Více informací na stránce: https://vzdelavani.obcanskeoko.cz