Vesnice roku

Do soutěže o prestižní titul Vesnice roku se z našeho území přihlásili obce Kostelec a Ratíškovice. V následujících měsících proběhne shodnocení krajských kol. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty. Držíme Vám palce!!

Více informací o soutěži a konkurenci našich obcí se dozvíte na stránkách MMR : http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/O-prestizni-titul-Vesnice-roku-se-letos-uchazi-251-obci

nebo přímo stránkách soutěže: http://www.vesniceroku.cz/o-soutezi/soutez