Vyhláška cestovní náhrady 2017

Vyhláškou 440/2016Sb se upravují sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad v roce 2017 takto:

  • základní sazba náhrad u osobních silničních motorových vozidel je 3,90 Kč, u jednostopých vozidel 1,10-Kč

  • výše průměrné ceny za  jeden litr pohonné hmoty na 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,28,60 Kč u motorové nafty

Vyhlášku naleznete pod násl. odkazem: