Vyhlašování právních předpisů - změn povinnosti

Ministerstvo vnitra informuje města a obce o změně v povinnosti vyhlašování jejich právních předpisů.

Od 1. ledna 2022 mají města a obce povinnost vyhlašovat své právní předpisy ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dostupné na https://sbirkapp.gov.cz/). Metodické materiály k novému způsobu vyhlašování právních předpisů lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra a taktéž na webových stránkách Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů včetně příslušných formulářů a instruktážních videí.

V této souvislosti ministerstvo upozorňuje, že právní předpisy se již nevyhlašují vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, ani se již následně nezasílají dozorovým orgánům (v případě obecně závazných vyhlášek Ministerstvu vnitra, v případě nařízení příslušnému krajskému úřadu). Rovněž upozorňuje na skutečnost, že nejpozději do 31. prosince 2024 je povinnost ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů zveřejnit i své stávající právní předpisy vyhlášené do konce roku 2021 prostřednictvím úřední desky obecního úřadu.

V návaznosti na výše uvedené uspořádá Ministerstvo vnitra konzultační den konaný on-line formou, který bude věnovaný právě problematice vyhlašování právních předpisů. Konzultační den se bude konat ve dvou termínech, a to 16. ledna 2023 (odkaz zde) a 24. ledna 2023 (odkaz zde) vždy od 15:00. V případě zájmu se ke konzultačnímu dni lze připojit v určený den a čas prostřednictvím výše uvedených odkazů (pro připojení můžete být vyzváni k zadání hesla, které je MVxCRx4361).
S dotazy souvisejícími se samotnou organizací či účastí na konzultačním dnu se lze obrátit přímo na pracovnici Ministerstva vnitra Mgr. et Mgr. Kateřinu Landovou, e-mail: katerina.landova@mvcr.cz, tel: 974 849 827.

V případě dotazů, které se týkají samotného vyhlašování právních předpisů ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, se můžete obrátit na pracovníky příslušného územního pracoviště dozoru, kontaktní údaje najdete na tomto odkazu. S těmito pracovníky lze rovněž konzultovat i aktuálnost Vašich právních předpisů vyhlášených do konce roku 2021 prostřednictvím úřední desky obecního úřadu, a to před jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR