Výše poplatku za ubytování

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byly projednány pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu novely zákona o místních poplatcích. Bylo schváleno zavedení tzv. poplatku z pobytu, jehož výše může být stanovena až do částky 50,- Kč, přičemž jeho minimální hranice není určena a je tak na samosprávách, jakou výši poplatku z pobytu na území své obce stanoví. Současně došlo ke zrušení výjimky z povinnosti hradit poplatek z pobytu pro seniory nad 65 (resp. poté navrhovaných 70) let věku. 

Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=286