Výzva č. 1/2017: Zelená stuha

Výzva pro obce, které v roce 2016 uspěly v soutěži Vesnice roku. Oceněné obce, včetně celorepublikového vítěze Zelené stuhy ČR, si mezi sebou rozdělí celkem 5,5 milionu korun, které jsou určeny na obnovu či budování cest, zlepšení zeleně, nebo na podporu udržitelného rozvoje v těchto obcích.

Cílem vyhlášení výzvy je poskytnout finanční ocenění držitelům krajské a celostátní ceny Zelená stuha. Podporu mohou obce získat na projekty, jako je např. obnova ploch a prvků zeleně v obci. Součástí realizace může být i přeměna vodou nepropustných povrchů na propustné či polopropustné. Peníze lze ale čerpat i na obnovu a budování cest, výstavbu či rekonstrukci drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péči o stávající vegetační prvky, včetně pořízení nezbytného technického vybavení. Dotace je možné získat rovněž na environmentální vzdělávání a výchovu. Podmínkou je, aby projekty přispěly k zapojení dětí, mládeže i ostatních občanů do ekologických aktivit, případně k péči o zeleň a přírodní prvky.

Maximální výše podpory na jeden projekt a obec oceněnou titulem Zelená stuha činí 400 tisíc korun. Držitel hlavní ceny pak může získat až 700 tisíc korun. Žádosti mohou oceněné obce podávat na Státní fond životního prostředí ČR od 9. ledna do 31. prosince roku 2017.

Více informací na stránce: https://www.sfzp.cz/clanek/801/3185/vyzva-c-1-2017-zelena-stuha/