Výzva č. 13 - Podpora alternativních způsobů dopravy

Cílem spuštěné pilotní výzvy je podpořit nákup vozidel na alternativní pohon v ČR a přispět tak ke snížení emisí látek v ovzduší, které škodí lidskému zdraví a jež produkuje doprava.

Podporu mohou obce, kraje, jimi řízené organizace ad. získat na elektromobily, plug-in hybridy a vozidla na stlačený zemní plyn - CNG . „U elektromobilů bude podpora pro osobní auta do 3,5 tuny činit 220 000 Kč, u plug-in hybridů 200 000 Kč a u vozů na CNG 50 000 Kč.

Typ vozidla/Podpora

CNG

plug-in hybrid

elektromobil

M1 (osobní)

50 tis. Kč

200 tis. Kč

220 tis. Kč

N1 (nákladní menší do 2,5t)

50 tis. Kč

200 tis. Kč

220 tis. Kč

N1 (nákladní menší od 2,5-3,5t)

100 tis. Kč

x

500 tis. Kč

L7E (malá užitková)

x

x

150 tis. Kč

L1E, L2E (motorky do 45 km/h)

x

x

20 tis. Kč

L3E, L4E, L5E, L6E (motorky nad 45 km/h)

x

x

50 tis. Kč

M2, M3 do 7,5t (minibus)

100 tis. Kč

x

800 tis. Kč

N2 do 12t (nákladní střední)

200 tis. Kč

x

x

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat do 31. 3. 2017

 

Všechny dokumenty včetně výzvy jsou dostupné na adrese: https://www.sfzp.cz/sekce/857/k-vyzve-13-2016/