Výzva č. 24 Výstavba a modernizace přestupních terminálů

MMR vyhlásilo 7. března 2016 kolovou výzvu č. 24 „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.

Příjem žádostí od 14. 3. 2016. do 2. 9. 2016

Minimální způsobilé výdaje 5 000 000 Kč, Maximální způsobilé výdaje 50 000 000 Kč.

Forma podpory – ex post financování

Podporované aktivity: Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy. Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu. Je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy.

Upřesnění termínu terminál naleznete na straně 7., 8. Specifických pravidel k výzvě.

Všechny potřebné informace se dozvíte v dokumentech zveřejněných na následující internetové adrese:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu