Výzva č. 5. SFŽP - snižování zápachu a emisí těžkých kovů

Žádosti je možné podat v období od 3. 4. 2017 do 27. 9. 2017.

Podporované aktivity: Pořízení technologií a změny technologických  postupů vedoucích ke snížení emisí znečišťujících látek, včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 10 mil. Kč. Maximální  výše  celkové  podpory  na  jeden  projekt  činí  60  %  z celkových způsobilých výdajů.

Více informací získáte: https://www.sfzp.cz/sekce/871/k-vyzve-5-2017/