Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu? Do 31.3.2021 můžete žádat o dotaci na:

  • 1.4.B – Projektová příprava pro projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření
  • 1.5.D – Projektová příprava pro projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou
  • 4.2.E – Projektová příprava pro projekty zaměřené na revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu

Výše dotace je až 90 %  a maximální výše podpory je 5 mil. Kč.

Konkrétní podmínky naleznete na stránce: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=86