Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů

Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Příjem žádostí: 14.10.2019 - 31.8.2020. Maximální míra podpory – 100 % ze způsobilých výdajů. Výše příspěvku - 20 000 – 250 000 Kč. 

Více informací o dotaci na výsadbu listnatých stromů získáte na stránce: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76