Výzva EFEKT - Dotace na veřejné osvětlení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu č. 2/2020 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021- Program EFEKT II. pro rok 2020, aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. Musí být dodrženy indikátory a parametry stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2019 DO 31. ŘÍJNA 2019.

Maximální výše dotace činí 2 mil. Kč.
Maximální výše způsobilých výdajů pak 50 %.

Další informace o výzvě naleznete zde.