Výzva I-2017 programu "Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů"

Protože obce v ORP Kyjov spadají do hospodářsky problémových regionů, je do 20. 10. 2017 je možné podávat žádosti na Regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů.

Příjemce podpory v souvislosti s přípravou, realizací, provozem a prodejem Projektu nesmí tvořit zisk, a to ani po ukončení doby udržitelnosti Projektu. Doba udržitelnosti Projektu je minimálně 10 let od konce realizace Projektu, pokud Správce programu nestanoví jinak.

Druh podpory:
Minimální výše Způsobilých výdajů na jeden Projekt je 1 mil. Kč.
Maximální výše dotace na jeden Projekt je 50 mil. Kč.

Kontaktní osoby:
Informace o programu "Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů" a Výzvě I poskytnou
žadatelům zaměstnanci Agentury CzechInvest:
tel.: 296 342 614, dále linky 477, 702, 715
e-mail: brownfieldy@czechinvest.org
www.brownfieldy.cz
www.czechinvest.org