Výzva k předkládání projektových záměrů - RES+

Státní fond životního prostředí vyhlásil výzvy k předkládání projektových změrů se zaměřením na zvyšování podílu OZE na energetickém mixu a snižování emisí skleníkových plynů a týkají se instalace nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie. Předložení projektového záměru je povinným krokem pro žadatele, kteří plánují předložení žádosti o podporu z prostředků Modernizačního fondu.

Podporovaná opatření

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:

  • fotovoltaické elektrárny (FVE),

  • geotermální zdroje energie (GTE).

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE a systémy pro akumulaci tepelné energie jako součást komplexních projektů GTE.

Kdo může předložit projektový záměr: Právnické a fyzické osoby, které jsou / budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Výše příspěvku: Bez finančního omezení.

Termíny: Zahájení příjmu žádostí: 30. 11. 2020, Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2021 do 12:00 hod.

Více informaci na stránce: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=5