Výzva Ministerstva vnitra pro NNO působící v oblasti požární ochrany a IZS, členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační výzvu na podporu spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí. Žádosti je možné podávat do 14. 11. 2019 u MV - GŘ HZS ČR. O dotaci může žádat spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s činnostmi na úseku požární ochrany dle právních předpisů a zakotvenými v jeho stanovách a obdobných dokumentech. Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. V odůvodněných případech může poskytovatel dotace rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu na základě žádosti a zdůvodnění žadatele o dotaci, které žadatel o dotaci předloží se žádostí.

Bližší informace jsou dostupné na stránce: https://www.hzscr.cz/SCRIPT/docDetail.aspx?docid=21276464&docType=ART&prev=true&chnum=8