Výzva na výsadbu stromů

Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání. Dotaci mohou žadatelé čerpat na:

  • pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks – 5 000 Kč/ks)
  • zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
  • zpracování odborného posudku
  • zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity

Příjemce podpory je povinen registrovat provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz.

Kdo může žádat

  • subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí

Výše příspěvku

  • výše podpory: 151 000 – 250 000 Kč
  • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů

Termíny

  • zahájení příjmu žádostí: 2. 8. 2021, 10:00
  • ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2023, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace

Více informací: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94