Výzva NPŽP č. 11/2019: Alternativní pohony

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu vozidly na alternativní pohon resort podporuje i dobíjecí stanice.

Příjem žádostí: 17.2.2020 - 31.10.2020

Výše příspěvků:

  •  na vozidlo a na chytrou dobíjecí stanici uvádí tabulka níže, max. však 40 % celkových způsobilých výdajů
Typ vozidla/dobíjecích stanic
Maximální výše dotace na jedno vozidlo/dobíjecí stanici
CNG Elektromobil Plug-in hybrid Hybrid
M1 (osobní) 50 tis. Kč 250 tis. Kč 200 tis. Kč 50 tis. Kč
N1 (nákladní do 3,5t včetně) 100 tis. Kč 500 tis. Kč 200 tis. Kč x
L7E (malá užitková) x 200 tis. Kč x x
L6E x 100 tis. Kč x x
L1E, L2E (motorky do 45 km/h) x 30 tis. Kč x x
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) x 50 tis. Kč x x
M2, M3 do 7,5t včetně (minibus) 150 tis. Kč 1 mil. Kč x x
N2 do 12t včetně (nákladní střední) 250 tis. Kč x1 mil. Kč x x
Dobíjecí stanice x 20 tis. Kč x x

Podmínky pro získání dotace

  • Podpora se nevztahuje na elektromobily, plug-in hybridy a hybridy, které využívají hlavní trakční baterii na bázi olova a kadmia.
  • U každého elektromobilu či plug-in hybridu lze podpořit maximálně jednu chytrou dobíjecí stanici.
  • Podpořená vozidla ve třídě M2, M3 není možné využívat k zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.
  • Vozidla a chytré dobíjecí stanice musí žadatel či příjemce podpory aktivně využívat nejméně po dobu 3 let od dokončení projektu.
  • Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.
  •  V rámci této výzvy může žadatel uplatnit výdaje na pořízení maximálně jedné dobíjecí stanice ke každému pořízenému elektromobilu či plug-in hybridu.
  •  Podpořená vozidla musí mít vystavené platné prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu.

 

Podrobné informace k výzvě naleznete na tomto odkazu.