Výzva NPŽP č. 6/2019: Ozdravné pobyty

Školy, školky a jiné dětské kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou ucházet o finanční příspěvky na uspořádání ozdravných pobytů pro děti s ekologickým výukovým programem (EVP). Připraveno je 40 milionů korun, příjem žádostí probíhá od 1. října do 31. prosince 2019.

Na co můžete dotaci získat

Zajištění ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení, základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Ozdravné pobyty musí být realizovány v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší.

Kdo může žádat

  • Mateřské školy
  • Lesní mateřské školy
  • Základní školy
  • Gymnázia
  • Poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině

Výše příspěvku

70 Kč na osobohodinu ekologického výukového programu, nejvýše 400 000 Kč na jednoho žadatele

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 10. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání alokace
Realizace podpořených projektů:  1. 10 2020 – 30. 4. 2021 anebo 1. 10. 2021 – 30. 4. 2022

Více informací k výzvě naleznete na tomto odkazu.