Výzva NPŽP č. 8/2018: ČOV a kanalizace

Výzva je určena pouze pro projekty, které byly podány v rámci 71. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, splnily podmínky přijatelnosti a věcného hodnocení, a současně budou zařazeny do zásobníku projektů nejpozději ke dni ukončení této výzvy.
 

Příjem žádostí: 1.9.2018 - 1.10.2018

Výše celkové podpory poskytovaná formou dotace z prostředků Fondu činí na jeden projekt 63,75 % z celkových způsobilých výdajů.

Více informací zde.