Výzva OP VVV - Budování kapacit pro rozvoj škol II

Řídící orgán OP VVV vyhlašuje výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Cílem výzvy je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V koncepčních projektech a tematických partnerstvích a sítích, které ve výzvě vzniknou, budou dále podpořeni pedagogičtí pracovníci v získávání kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání a kompetencí pro demokratickou kulturu.

Povinné aktivity:

 • Aktivita č. 1: Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

 • Aktivita č. 2: Formativní hodnocení
 • Aktivita č. 3: Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků
 • Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí
 • Aktivita č. 5: Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání
 • Aktivita č. 6: Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka
 • Aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:

 •  15 000 000 Kč – pro povinně volitelnou aktivitu č. 5
 •  20 000 000 Kč – pro povinně volitelnou aktivitu č. 2, 4 a 7
 •  30 000 000 Kč – pro povinně volitelnou aktivitu č. 3 a 6

 

Způsob financování: Ex-ante (zálohově)

Příjem žádostí: 20.6.2017 - 29.9.2017 (10:00)

Oprávnění žadatelé:

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
 • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu
 • Vysoké školy
 • Územní samosprávné celky
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Dobrovolné svazky obcí
 • další...

 

Omezení výzvy: Jedna žádost o podporu musí obsahovat pouze jednu povinně volitelnou aktivitu. Jeden žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž v každé žádosti musí zvolit jinou povinně volitelnou aktivitu.

 

Další informace k výzvě naleznete zde.