Výzva OPŽP - Povodňová ochrana a srážkové vody

Dotační výzva (č. 113) kromě zachytávání srážkové vody do akumulačních či retenčních nádrží zahrnuje podporu i řady prvků tzv. modré infrastruktury, tedy vodních ploch ve městech, které mají významné environmentální a protipovodňové funkce. Konkrétně lze uvést výstavbu či rekonstrukci bezpečnostních přelivů hrází, suchých a polosuchých poldrů, vsakovacích nádrží či průlehů. Podpořeny budou rovněž zelené střechy u veřejných objektů, výměna nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy či odvodnění parkovišť do zasakovacích pásů.

O dotaci mohou žádat nejen subjekty veřejného sektoru, ale i státní organizace, správci toků a v konkrétních případech i podnikající osoby na vybudování nebo rekonstrukci bezpečnostních přelivů vodních nádrží. Příjem žádostí potrvá od 1. března 2018 do 7. ledna 2019.

Více informací zde.