Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byla vyhlášena Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) s příjmem žádostí od 16.3.2020 do 16.6.2020 v 12:00 hodin.

Z dotačního programu lze čerpat podporu na následující činnosti:

  • Podpora řízení kvality - Zavádění systémů, metod a nástrojů managementu kvality; Rozvoj systémů, metod a nástrojů managementu kvality; 
  • Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci -
    zanalyzování procesu organizace, který je vhodný k automatizaci či robotizaci; provedení optimalizace vybraného procesu včetně automatizace či robotizace tohoto procesu za použití SW řešení;
  • Zavedení inovačního managementu
  • Přívětivý úřad - nástroje komunikace s veřejností -
    Rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům; 

Více informací je uveřejněno na stránce: https://www.esfcr.cz/vyzva-109-opz