Výzva Provoz a údržba 2021

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Ukončení příjmu žádostí je 23. 12. 2020 do 17:00 hodin.

Způsobilé náklady, které lze uplatnit vrámci dotace, jsou:

  • a) energie související s provozem sportovního zařízení za období podpory,
  • b) nájemné hrazené provozovatelem za pronájem sportovního zařízení za období podpory,
  • c) nájemné hrazené provozovatelem za pronájemvěcí movitých souvisejících sprovozem sportovního zařízeníza období podpory,
  • d) pohonné hmoty související s provozem sportovního zařízením za období podpory,
  • e )spotřební materiál, včetně např. dezinfekce, čistících prostředků, chemikálií (bazény), hnojiv a osiva (hřiště), ochranných pomůcek a oděvů, náhradních dílů, hygienických prostředků, malířských potřeb, spojovacíhoa obalovacího materiálu, pracovních pomůcek apod., který souvisí s provozem sportovního zařízení za období podpory,
  • f) pojistné související se sportovním zařízením za období podpory,
  • g) provozní náklady na služby nezbytné pro zajištění provozu sportovního zařízení2za období podpory (může se jednat např. o služby typu bezpečnostní ochrany, nezbytného úklidu, sekání trávy a jiné nezbytné údržby sportovního zařízení, provoz PC sítí, webových stránek, cloudových služeb, centrálního dispečinku, elektrických centrál a jiných technických zařízení apod.)h) osobní náklady zaměstnanců na pracovních pozicích určených k zajištění provozu sportovního zařízení, do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc. Z dotace lze hradit i související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (50 tis. Kč) zahrnuty. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc platí jak pro výkon práce v pracovním poměru, tak i na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), hodinová sazba dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr však nesmí překročit 300 Kč / hodina. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc se vztahuje k úvazku 1,0 a více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ u stejné osoby. Má-li zaměstnanec kratší úvazek než 1,0, limit 50 tis. Kč se mu poměrně krátí. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc platíza stejných podmíneki pro osobní výkon služeb (např. služby poskytovanéjako živnost či OSVČ),
  • i) náklady spojené s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19, pokud souvisejí sprovozem sportovního zařízení

Dotace může činit max. 50 % celkových nákladůsouvisejících sprovozem sportovního zařízení. Maximální výše dotace na jedno sportovní zařízení je stanovena na10 000 000,-Kč.

Více informací je zveřejněno na stránce: https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/