Výzva SFŽP 21/2017: Vozidla na alternativní pohony

Příspěvek lze čerpat na elektromobily, plug-in hybridy, vozy na stlačený zemní plyn - CNG a poprvé i na vozy s plně hybridním pohonem. Příjem žádostí poběží až do 27. září 2018.

Výše dotace je dána fixní částkou podle konkrétního typu pohonu a kategorie vozidla. Například pro malá auta do 2,5 tuny se příspěvek u nejběžnějších elektromobilů zvyšuje na 250 tisíc korun. U plug-in hybridů do 2,5 tuny zůstává 200 tisíc a u vozů na CNG a klasických hybridů 50 tisíc korun. V případě pořízení minibusu do 7,5 tuny může ale nově dotace dosáhnout až 1 milionu korun.

Dotace i na splátky operativního leasingu, novinkou je také bezúročná půjčka

Možnost využít dotaci nejen na samotný nákup vozidla, ale také na úhradu nákladů operativního leasingu, je další výraznou změnou v aktuální nabídce dotací. Rezort k ní přistoupil s ohledem na skutečnost, že až třetina nákupů vozidel na alternativní pohon probíhá právě touto formou financování.

Nově lze také zkombinovat dotaci s půjčkou přímo od Státního fondu životního prostředí ČR. Za velmi výhodných podmínek tak mohou pokrýt zbytek celkových způsobilých výdajů na nákup auta, neboť půjčka je bezúročná a splatnost může být rozložena až do 5 let (výjimku tvoří společnosti s většinovým podílem obce, kde je úrok 1 % p. a.).

Dotací či její kombinací s půjčkou lze přitom financovat nejen osobní auta, ale i užitková a nákladní až do 12 t, minibusy či motorky do 45 km/h.

Dokumenty k výzvě 21/2017

Tabulka č. 1 - Výše dotace pro jednotlivé typy vozidel (x = není podporováno).

Typ vozidla/Podpora

Maximální výše dotace na jedno vozidlo

CNG

Elektromobil

Plug-in hybrid

Hybrid

M1 (osobní)

50 tis. Kč

250 tis. Kč

200 tis. Kč

50 tis. Kč

N1 (nákladní menší do 2,499t)

50 tis. Kč

250 tis. Kč

200 tis. Kč

x

N1 (nákladní menší od 2,5-3,5t včetně)

100 tis. Kč

600 tis. Kč

x

x

L7E (malá užitková)

x

200 tis. Kč

x

x

L6E

x

100 tis. Kč

x

x

L1E, L2E (motorky do 45 km/h)

x

20 tis. Kč

x

x

L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h)

x

50 tis. Kč

x

x

M2, M3 do 7,5t včetně (minibus)

150 tis. Kč

1 mil. Kč

x

x

N2 do 12t včetně (nákladní střední)

250 tis. Kč

x

x

x