Výzva SFŽP č. 14/2017: Bikesharing

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo výzvu pro města, jejich dopravní podniky, ale i soukromé firmy na tzv. bikesharing. Žádosti o dotace mohou podávat do 31. ledna 2018.

Hlavním cílem nové dotační výzvy je zvýšit využívání cyklistické dopravy ve městech a pomoci snížit znečištění ovzduší z automobilové dopravy. Dotací lze spolufinancovat jen komplexní projekty na zavedení či rozšíření bikesharingového systému na území statutárních měst a případně i přilehlých obcí. Podpora se vztahuje na klasická jízdní kola.

Dotace je poskytována ve výši 250 tisíc až 5 milionů korun, maximálně však do 85 % způsobilých výdajů.

Více informací zde.

Dokumenty k výzvě č. 14/2017