Výzva ŠKODA STROMKY

 Již čtrnáctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové stromy. Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”. Nadace rozvoje občanské společnosti se stala odborným garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku.

 Podporované projekty budou zaměřeny na nekomerční výsadbu (jehličnatých i listnatých stromů) se zaměřením na:

  • zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi
  • rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.
  •  zvyšování biodiverzity lesních porostů
  • a jiné

 Termín výzvy: 1. 7. až  7. 8. 2020  

 Částka k rozdělení 1 136 718 Kč

 Maximální uznatelná částka za jednu sazenici 2 000 Kč

 Maximální výše nadačního příspěvku 70 000 Kč 

 Oprávnění žadatelé: obce, školská zařízení, neziskové organizace (s výjimkou firemních nadací a firemních nadačních fondů), honební společnosti, občanská a zájmová sdružení 

 Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (Mladá Boleslav, Kvasiny,Vrchlabí).  (Může být zavádějící, ale opravdu se jedná o celou ČR)

 Více informací o programu a jak se přihlásit najdou žadatelé zde:

https://www.nros.cz/loga/grantovy-program-skoda-stromky/