Výzva - Zelené oázy 2018–2019

Nadace Partnerství vyhlásila výzvu Zelené oázy 2018–2019. Projekty je možné podáva od 30. srpna  do 31. října 2018. Příjemci mohou být obce, spolky, školy atd. Výše grantu | 25.000 – 140.000 Kč. 

Na co všechno můžete žádat?

  • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin 

  • zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.)

  • dopravu sazenic a materiálu na místo realizace, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele)

  • zakoupení/zapůjčení nářadí

  • odborné poradenství

  • tvorba výukových materiálů

  • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů

  • mzdové náklady

Více informací naleznete na stránce: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zelene-oazy-2018